Tin tức sự kiện

  • Hiệp hội Môi giới bất động sản Hàn Quốc tìm hiểu môi trường đầu tư tại Đà Nẵng Đăng ngày 24-03-2023 19:17
  • Triển khai 4 đoàn kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại một số đơn vị Đăng ngày 24-03-2023 19:16
  • Trưng bày gần 100 tư liệu quý về vùng biển Đà Nẵng Đăng ngày 24-03-2023 17:20
  • Hơn 7.700 cơ hội việc làm tại Ngày hội việc làm sinh viên Đăng ngày 24-03-2023 15:19
  • Bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đăng ngày 24-03-2023 14:07
  • Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 Đăng ngày 24-03-2023 14:01
  • Xây dựng, phát triển Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung Đăng ngày 24-03-2023 14:00
  • Phân bổ hơn 800 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Đăng ngày 24-03-2023 13:58
  • Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng nhiều tập thể thuộc Công an thành phố Đăng ngày 24-03-2023 13:44
  • Giáo dục học sinh thực hành kiến thức liên môn thông qua trải nghiệm thực tế Đăng ngày 24-03-2023 12:13