Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
1 1762/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế lịch tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố và các địa điểm tiếp công dân khác do UBND thành phố Đà Nẵng bố trí 30/06/2022 Quyết định
2 13/2022/QĐ-UBND V/v ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND TP về quản lý và sử dụng nguồn vốn NS địa phương uỷ thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP Đà Nẵng 29/06/2022 Quyết định
3 1725/QĐ-UBND V/v gia hạn thời gian thuê đất đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn 27/06/2022 Quyết định
4 1708/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án Nghiên cứu đề xuất hình thành một số chợ điểm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/06/2022 Quyết định
5 1701/QĐ-UBND V/v ban hành Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 24/06/2022 Quyết định
6 12/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng GĐ 2020-2024 ban hành kèm theo QĐ số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 và QĐ số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27/3/2021 của UBND TP Đà Nẵng 24/06/2022 Quyết định
7 1674/QĐ-UBND V/v quy định chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng 23/06/2022 Quyết định
8 1696/QĐ-UBND V/v thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Đà Nẵng để định giá lại tài sản (lần 02) theo Yêu cầu định giá tài sản số 05/YC-ĐGLTS ngày 14/4/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cẩm Lệ 23/06/2022 Quyết định
9 1685/QĐ-UBND V/v ủy quyền thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường; cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường 23/06/2022 Quyết định
10 1686/QĐ-UBND V/v ủy quyền phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường 23/06/2022 Quyết định