Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
1 332/QĐ-UBND V/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính 24/02/2023 Quyết định
2 07/2023/QĐ-UBND Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2030 22/02/2023 Quyết định
3 48/KH-UBND Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023 02/03/2023 Kế hoạch
4 08/2023/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND và bãi bỏ một phần Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng 23/02/2023 Quyết định
5 333/QĐ-UBND V/v thay đổi thành viên Hội đồng Giám sát xổ số TPĐN 24/02/2023 Quyết định
6 399/QĐ-UBND V/v gia hạn thời gian thuê đất đối với khu đất tại số 66 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu 07/03/2023 Quyết định
7 400/QĐ-UBND V/v gia hạn thời gian thuê đất đối với khu đất tại số 96 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu 07/03/2023 Quyết định
8 402/QĐ-UBND V/v gia hạn thời gian thuê đất và điều chỉnh diện tích đất thuê tại Điều 1 Quyết định số 24377/QĐ-UB ngày 21 tháng 10 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng 07/03/2023 Quyết định
9 49/KH-UBND Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố năm 2022 và Kế hoạch thực hiện năm 2023 03/03/2023 Kế hoạch
10 50/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2023 03/03/2023 Kế hoạch