Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
1 222/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giao dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND giai đoạn 2021-2027 trên địa bàn TP 30/12/2021 Kế hoạch
2 4262/QĐ-UBND V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc sở Tài nguyên Môi trường 28/12/2021 Quyết định
3 4261/QĐ-UBND V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển và Hải đảo trực thuộc sở Tài nguyên Môi trường 29/12/2021 Quyết định
4 4299/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất có ký hiệu A9 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải Đông 29/12/2021 Quyết định
5 4324/QĐ-UBND V/v phê duyêt Đề án Phát triển du lịch Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 30/12/2021 Quyết định
6 4256/QĐ-UBND V/v ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 28/12/2021 Quyết định
7 4300/QĐ-UBND V/v đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất có ký hiệu A9 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải Đông 29/12/2021 Quyết định
8 4263/QĐ-UBND V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc sở Tài nguyên Môi trường 28/12/2021 Quyết định
9 4242/QĐ-UBND V/v gia hạn thời gian thuê đất cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại khu đất số 236 Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Kh 27/12/2021 Quyết định
10 4301/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất ký hiệu A3-2 thuộc Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ 29/12/2021 Quyết định