Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
1 2953/QĐ-UBND V/v đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu Thương mại dịch vụ (Siêu thị) tại khu vực phía Đông Nam ký túc xá sinh viên, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 16/11/2022 Quyết định
2 2952/QĐ-UBND V/v phê duyệt Phương án đấu giá đối với khu Thương mại dịch vụ (Siêu thị) tại khu vực phía Đông Nam ký túc xá sinh viên, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 16/11/2022 Quyết định
3 2947/QĐ-UBND V/v ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố và Chủ tịch UBND TP thực hiện theo cơ chế một cửa tại VP UBND TP 15/11/2022 Quyết định
4 2937/QĐ-UBND V/v giao đất cho Bảo hiểm xã hội thành phố để xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội quận Thanh Khê tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê 15/11/2022 Quyết định
5 2969/QĐ-UBND V/v cho phép Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng gia hạn thời gian thuê đất đối với khu đất tại số 11 Lê Duẩn, Hải Châu 1, Hải Châu 17/11/2022 Quyết định
6 6291/UBND-SVHTT V/v tăng cường công tác quản lý tình trạng quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn thành phố 16/11/2022 Công văn
7 2944/QĐ-UBND V/v thành lập và ban hành quy chế hoạt động của tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố 15/11/2022 Quyết định
8 24/2022/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng 11/11/2022 Quyết định
9 23/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP Đà Nẵng quản lý 11/11/2022 Quyết định
10 22/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo quản lý trong các cơ quan hành chính thuộc UBND TP Đà Nẵng quản lý 11/11/2022 Quyết định