Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Nâng cao hiệu quả công tác xử lý văn bản trái pháp luật trên địa bàn thành phố Đăng ngày 05-07-2022 17:06
  • Phấn đấu đến năm 2025, 100% dân cư trong cộng đồng được tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia Đăng ngày 04-07-2022 08:53
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 26 Đăng ngày 02-07-2022 15:56
  • Nâng cao chất lượng thi hành công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính Đăng ngày 01-07-2022 15:38
  • Tăng cường quản lý, vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Đăng ngày 30-06-2022 16:50
  • Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ Đăng ngày 30-06-2022 16:49
  • Rà soát thống kê số lượng, đối tượng tiêm mũi nhắc lại vaccine phòng COVID-19 Đăng ngày 30-06-2022 16:48
  • Phê duyệt hỗ trợ giảm tiền hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng Đăng ngày 30-06-2022 15:58
  • Phê duyệt hỗ trợ giảm tiền hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại KCN Hòa Khánh và KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng Đăng ngày 30-06-2022 15:57
  • Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) Đăng ngày 30-06-2022 15:57