Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Triển khai đầy đủ phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành, lưu trú, khu điểm du lịch Đăng ngày 18-01-2022 15:48
  • Thông tin rộng rãi đến người dân về chủ trương của thành phố “không ngăn sông cấm chợ”, không ngăn cản, hạn chế đi lại Đăng ngày 17-01-2022 19:18
  • Các hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2022 Đăng ngày 12-01-2022 15:11
  • Triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 Pfizer từ ngày 12-1 Đăng ngày 12-01-2022 15:06
  • Chỉ thị của UBND thành phố về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Đăng ngày 12-01-2022 14:23
  • Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là trước và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 Đăng ngày 12-01-2022 13:14
  • Phê duyệt chủ trương mở rộng nhiều tuyến đường từ 3,75m lên 5,5m Đăng ngày 11-01-2022 19:23
  • Triển khai thực hiện các quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai Đăng ngày 07-01-2022 16:32
  • Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hoá Đăng ngày 07-01-2022 10:24
  • Cắt giảm thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa và Thể thao Đăng ngày 07-01-2022 10:24