Chiều 2-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) Nguyễn Văn Quảng chủ trì phiên họp lần thứ 6 để thảo luận, đánh giá kết quả công tác của Ban Chỉ đạo PCTNTC và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023; đồng thời cho ý kiến đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.