Đô thị thông minh: Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới

Ngày 20-5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán các nước Tây và Bắc Âu, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức Hội thảo quốc tế “Đô thị thông minh: Kinh nghiệm của một số nước Tây, Bắc Âu và tầm nhìn Đà Nẵng”. Hội thảo là hoạt động được triển khai dựa trên đề án "Xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030 trong giai đoạn 2022 – 2025".