Phát triển nguồn nhân lực số
Đăng ngày 06-04-2021 16:19, Lượt xem: 134

Để chuyển đổi số thành công thì phát triển nguồn nhân lực nhằm đón đầu xu thế giữ vai trò mang tính quyết định.

Hàng năm tổ chức đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, công nghệ số, công nghệ 4.0 cho lãnh đạo và CBCCVC của các cơ quan thành phố; cho doanh nghiệp và người dân.

Thu hút chuyên gia, nhân lực CNTT tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ đến thành phố Đà Nẵng đầu tư, làm việc. - Hình thành tổ chức giám sát và vận hành Trung tâm IOC; các tổ/đội triển khai chính quyền số tại các cơ quan, địa phương.

Triển khai mỗi Đoàn thanh niên, CBCCVC là 01 công dân số để hướng dẫn và lan tỏa; mỗi Tổ dân phố là một tổ triển khai truyền thông, hướng dẫn chuyển đổi số.

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng - Xây dựng Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (Security Operation Center - SOC) kết nối với Hệ thống hỗ trợ giám sát, điều hành an toàn 70 mạng phục vụ Chính phủ số của quốc gia, Hệ thống an ninh mạng phục vụ Chính phủ số của quốc gia.

Tổ chức xác định cấp độ an toàn thông tin và thẩm định, phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin quan trọng của thành phố.

Hoàn thành và đưa vào sử dụng Hệ thống Trung tâm công nghệ cao phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. - Triển khai hiệu quả Hệ thống giám sát thông tin mạng xã hội nhằm cảnh báo sớm và xử lý, ngăn chặn khủng hoảng truyền thông.

Thiết lập mạng lưới kết nối các chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp an toàn thông tin trên địa bàn thành phố và quốc gia nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ xử lý sự cố an toàn thông tin.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT