Chiều 14-1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam có buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Y tế, do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, làm trưởng đoàn, về quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với chuyên gia, công dân nhập cảnh vào Việt Nam làm việc.

Chiều 14-1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam có buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Y tế, do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, làm trưởng đoàn, về quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với chuyên gia, công dân nhập cảnh vào Việt Nam làm việc.

Ngày 14-1, UBND thành phố ban hành Công văn số 197/UBND-SYT yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, hội, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tiếp tục tăng cường, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, theo Công điện ngày 5-1-2021 của Thường trực Ban Bí thư, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cộng tác phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử