Tại Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào sáng 24-3, HĐND thành phố đã tiến hành miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều 24-3, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư có buổi làm việc với đoàn Hiệp hội Môi giới bất động sản Hàn Quốc và các đối tác, do ông Lee Jong Hyek, Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn, nhằm tìm hiểu thông tin, cơ hội đầu tư trong lĩnh vực bất động sản tại thành phố Đà Nẵng. Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đỗ Thị Quỳnh Trâm chủ trì buổi tiếp đoàn.

Văn bản chỉ đạo điều hành