Chiều 6-7, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa thông tin, tổng số thí sinh đăng kí dự thi tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn thành phố là 12.686 (số liệu ban đầu là 12.716 thí sinh, do có 30 thí sinh đăng kí để xét tuyển đại học, không dự thi).

Chiều 6-7, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa thông tin, tổng số thí sinh đăng kí dự thi tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn thành phố là 12.686 (số liệu ban đầu là 12.716 thí sinh, do có 30 thí sinh đăng kí để xét tuyển đại học, không dự thi).

Văn bản chỉ đạo điều hành