Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
1 1315/QĐ-UBND V/v phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án phát triển du lịch đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 13/05/2022 Quyết định
2 2602/UBND-KT V/v lưu ý nguyên tắc Ratchet trong cam kết dịch vụ và đầu tư của Hiệp định CPTPP đã có hiệu lực đối với Việt Nam 16/05/2022 Công văn
3 2607/UBND-KSTT V/v thực hiện thủ tục hành chính và kết nối tích hợp chia sẻ tài liệu số hóa 16/05/2022 Công văn
4 2606/UBND-KSTT V/v thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND TP giao 16/05/2022 Công văn
5 2605/UBND-KSTT V/v rà soát tình hình thực hiện các đề án liên thông liên kết trong giải quyết TTHC 16/05/2022 Công văn
6 95/KH-UBND Kế hoạch xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn TP Đà Nẵng 16/05/2022 Kế hoạch
7 99/KH-UBND Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 16/05/2022 Kế hoạch
8 1560/VP-KGVX V/v tăng cường kiểm soát V/v dịch bệnh viêm gan cấp ở trẻ em 14/05/2022 Công văn
9 12/BC-VP Báo cáo Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND TP giao đối với các cơ quan, đơn vị 11/05/2022 Báo cáo
10 49/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử tại thành phố Đà Nẵng 11/05/2022 Kế hoạch