Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
21 3146/VP-KT V/v nhận định sớm tình hình thiên tai 10 ngày tới và xu thế diễn biến 3 tháng cuối năm 2021 11/10/2021 Công văn
22 3153/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 07/10/2021 Quyết định
23 3109/VP-KSTT V/v hướng dẫn rà soát đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính 07/10/2021 Công văn
24 3088/QĐ-UBND V/v Phê duyệt báo cáo ĐTM dự án "Điều chỉnh dự án Khu biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương" 01/10/2021 Quyết định
25 3137/QĐ-UBND V/v bãi bỏ Quyết định số 5172/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng 06/10/2021 Quyết định
26 6765/UBND-SGTVT V/v liên quan triển khai quản lý người trên phương tiện đăng ký luồng xanh 06/10/2021 Công văn
27 6781/UBND-STC V/v bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 24/2021/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn TP Đà Nẵng 07/10/2021 Công văn
28 115/TB-UBND Thông báo V/v hết hiệu lực văn bản 07/10/2021 Thông báo
29 6706/UBND-BCHQS V/v tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng 04/10/2021 Công văn
30 3119/QĐ-UBND V/v thay đổi thành viên Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố 04/10/2021 Quyết định