Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
21 103/QĐ-UBND Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước mặt trên sông Cu Đê thuộc dự án Nhà máy nước Hòa Liên 16/01/2023 Quyết định
22 09/KH-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2023 16/01/2023 Kế hoạch
23 07/KH-UBND Kế hoạch tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Quý Mão năm 2023 16/01/2023 Kế hoạch
24 06/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở năm 2023 trên địa bàn TP Đà Nẵng 16/01/2023 Kế hoạch
25 84/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND thành phố hết hiệu lực định kỳ năm 2022 16/01/2023 Quyết định
26 07/BC-UBND Báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại thành phố Đà Nẵng năm 2022 13/01/2023 Báo cáo
27 73/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung Quy định và Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố 13/01/2023 Quyết định
28 236/UBND-SYT Tăng cường công tác phòng chống dịch và đảm bảo y tế tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2023 14/01/2023 Công văn
29 207/UBND-KSTT V/v thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo UBND thành phố giao 13/01/2023 Công văn
30 01/2023/QĐ-UBND V/v bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND thành phố ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn TP Đà Nẵng 13/01/2023 Quyết định