Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
21 683/QĐ-UBND V/v gia hạn thời gian thuê đất của Bưu điện thành phố Đà Nẵng tại khu đất số 01 Ngô Quyền, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà 30/03/2024 Quyết định
22 640/QĐ-UBND V/v gia hạn thời gian thuê đất và điều chỉnh diện tích đất thuê tại Điều 1 Quyết định số 18012/QĐ-UBND ngày 06/8/2003 của UBND thành phố Đà Nẵng 29/03/2024 Quyết định
23 689/QĐ-UBND V/v gia hạn thời gian thuê đất, điều chỉnh diện tích thuê đất tại Quyết định số 23517/QĐ-UB ngày 23/9/2003 của UBND thành phố cho Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng tại Trạm bơm phòng mặn An Trạch 30/03/2024 Quyết định
24 690/QĐ-UBND V/v gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty Cổ phần bảo vệ thực vật 1 Trung ương đối với khu đất tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 30/03/2024 Quyết định
25 691/QĐ-UBND V/v gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty Cổ phần bảo vệ thực vật 1 Trung ương đối với khu đất tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 30/03/2024 Quyết định
26 693/QĐ-UBND V/v gia hạn thời gian thuê đất, điều chỉnh diện tích thuê đất tại Quyết định số 23956/QĐ-UB ngày 09/10/2023 của UBND thành phố cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 30/03/2024 Quyết định
27 687/QĐ-UBND V/v gia hạn thời gian thuê đất, điều chỉnh tên đơn vị thuê đất và mục đích sử dụng đất tại Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND thành phố cho Tổng Công ty Hạ tầng mạng đối với khu đất số 50 Nguyễn Du,Thạch Thang, Hải Châu, TP Đà Nẵng 30/03/2024 Quyết định
28 688/QĐ-UBND V/v gia hạn thời gian thuê đất cho Bưu điện thành phố Đà Nẵng đối với khu đất tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 30/03/2024 Quyết định
29 637/QĐ-UBND V/v cho Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng thuê đất để sử dụng làm Trụ sở làm việc chi nhánh số 3 tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn sau khi cổ phần hoá 29/03/2024 Quyết định
30 643/QĐ-UBND V/v cho phép Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng được tiếp tục thuê đất để sử dụng sau khi Cổ phần hóa tại khu đất số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 29/03/2024 Quyết định