Tin tức sự kiện

  • Phối hợp triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội Đăng ngày 26-05-2023 19:37
  • Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023 Đăng ngày 26-05-2023 18:37
  • Đẩy mạnh hợp tác Đà Nẵng – Vương quốc Anh trên các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, tài chính Đăng ngày 26-05-2023 18:36
  • Tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt để chuyển đổi số thành công Đăng ngày 26-05-2023 17:34
  • Hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới Đăng ngày 26-05-2023 15:40
  • Đoàn công tác thành phố làm việc với chính quyền bang Geneva – Thuỵ Sĩ Đăng ngày 26-05-2023 10:54
  • DIFF 2023 trước giờ khai mạc Đăng ngày 26-05-2023 09:49
  • Thông tin kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến cán bộ chủ chốt Đăng ngày 25-05-2023 17:11
  • Lãnh đạo thành phố khen thưởng lực lượng công an phá thành công chuyên án ma túy số lượng lớn nhất từ trước đến nay Đăng ngày 25-05-2023 16:31
  • Gắn công tác chuyên môn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đăng ngày 25-05-2023 16:31