Dự án: Đầu tư, nâng cấp mương thoát nước tuyến đường Lạc Long Quân
Đăng ngày 18-12-2021 16:14, Lượt xem: 84

Tên dự án: Đầu tư, nâng cấp mương thoát nước tuyến đường Lạc Long Quân

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố

Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thành phố

Chủ đầu tư: Sở Xây dựng

Mục tiêu đầu tư: Cải tạo, nâng cấp mương thoát nước tuyến đường Lạc Long Quân nhằm giải quyết tình trạng ngập úng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân

Tổng mức đầu tư dự án: 11.610.735.000 (Mười một tỷ, sáu trăm mười triệu, bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng)

Hình thức đầu tư: Đầu tư nâng cấp, cải tạo từ nguồn vốn ngân sách thành phố

Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu

Loại dự án và cấp công trình: Dự án nhóm C

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020 -2022

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT