Dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Miếu Bà Bô Bô
Đăng ngày 17-12-2021 16:13, Lượt xem: 48

Tên dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Miếu Bà Bô Bô

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố

Cấp quyết định đầu tư: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ đầu tư, quản lý dự án: Sở Văn hóa và Thể thao

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư bảo tồn, tu bổ phục hồi di tích Miếu Bà Bô Bô nhằm chống xuống cấp, hư hỏng; đồng thời góp phần phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử di tích.

Tổng mức đầu tư: 2.086.830,000 đồng (Hai tỷ, không trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng chẵn).

Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới kết hợp với tu bổ, phục hồi, tôn tạo

Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu

Loại dự án và cấp công trình: Dự án nhóm C thuộc lĩnh vực văn hóa, công trình dân dụng cấp III

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố

Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2020 - 2022

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác