Dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Nghĩa Trủng Nam Ô
Đăng ngày 17-12-2021 16:13, Lượt xem: 32

Tên dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Nghĩa Trủng Nam Ô

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố

Cấp quyết định đầu tư: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ đầu tư, quản lý dự án: Sở Văn hóa và Thể thao

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư bảo tồn, tu bổ phục hồi di tích Nghĩa Trủng Nam Ô nhằm chống xuống cấp, hư hỏng, phát huy các giá trị  văn hóa, lịch sử của di tích, góp phần tưởng nhớ các anh hùng đã hi sinh vì tổ quốc, thể hiện tinh thần yêu nước của dân tộc

Tổng mức đầu tư: 3.407.100.000 đồng (Ba tỷ, bốn trăm lẻ bảy triệu, một trăm ngàn đồng chẵn)

Địa điểm xây dựng: phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu

Loại dự án và cấp công trình: Dự án nhóm C thuộc lĩnh vực Văn hóa, công trình dân dụng cấp III.

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố

Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2020 - 2022

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác