Dự án: Cải tạo, sửa chữa Tuyến đường liên thôn 5 (doanh trại bộ đội 355) - Phú Sơn 2 (Hố Đề)
Đăng ngày 17-12-2021 09:07, Lượt xem: 211

Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa Tuyến đường liên thôn 5 (doanh trại bộ đội 355) - Phú Sơn 2 (Hố Đề)

Chủ đầu tư, quản lý dự án: UBND huyện Hòa Vang

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư tuyến đường liên thôn 5 (doanh trại bộ đội 355) - Phú Sơn 2 (Hố Đề) nhằm mục tiêu tạo tuyến đường ngang kết nối giao thông từ đường ĐH8 đến đường từ QL14B đi Phú Sơn 2, tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân khu vực thôn 5 đến thôn Phú Sơn 2, hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn khu vực xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang.

Tổng mức đầu tư dự án: 11.860.000.000 (Mười một tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức đầu tư: Đầu tư cải tạo, nâng cấp từ nguồn vốn ngân sách thành phố và nguồn vốn ngân sách huyện Hòa Vang

Địa điểm xây dựng: Huyện Hòa Vang

Loại dự án và cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình giao thông cấp IV

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố và ngân sách huyện Hòa Vang

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2021 -2023

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác