Đầu tư mở rộng các tuyến đường có mặt cắt lòng đường 3,5m-4,0m thành 5,5m trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn
Đăng ngày 12-01-2022 08:28, Lượt xem: 441

Tên dự án: Đầu tư mở rộng các tuyến đường có mặt cắt lòng đường 3,5m-4,0m thành 5,5m trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (Giai đoạn 1- phần đầu tư thí điểm)

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố Đà Nẵng

Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư mở rộng các tuyến đường có mặt cắt lòng đường 3,5m-4,0m thành 5,5m trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (Giai đoạn 1 - phần đầu tư thí điểm) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực, đảm bảo tiếp cận của các phương tiện phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố xảy ra

Nội dung và quy mô đầu tư:

a) Hạng mục giao thông:

- Tổng chiều dài tuyến đường khoảng: 1.305m.

- Phương án tuyến: Hầu hết các tuyến mở rộng với phương án tim tuyến trùng với tim đường hiện hữu và mở rộng đều về hai phía vỉa hè đảm bảo quy mô mặt đường B=5,5m bằng cách thu hẹp vỉa hè đảm bảo vỉa hè còn lại mỗi bên khoảng 2,0m. Quy mô trắc ngang lòng đường rộng B=5,5m, vỉa hè rộng khoảng 2,0m.

- Kết cấu mặt đường tại các vị trí làm mới bằng bê tông nhựa trên nền cấp phối đá dăm; kết cấu mặt đường tại các vị trí tận dụng nền đường cũ bằng bê tông nhựa trên mặt đường cũ.

- Bó vỉa bằng bê tông xi măng lắp ghép trên chân bó vỉa bằng bê tông xi măng đổ tại chỗ.

- Kết cấu vỉa hè bằng gạch Terrazzo

- Hỗ trồng cây: bằng thanh bê tông xi măng lắp ghép, có cao độ bằng cao độ via hè.

b) Hạng mục thoát nước

- Hệ thống thoát nước mưa đi chung với hệ thống thoát nước thải hiện trạng được phá dỡ, xây dựng mới xuống dưới mặt đường nằm sát bó vỉa và đấu nối vào hệ thống thoát nước hiện trạng bằng kết cấu bê tông cốt thép với khẩu độ B400 - B800.

- Cống qua đường bằng kết cấu BTCT lắp ghép trên lớp cấp phối đá dăm đệm móng.

- Hệ thống thoát nước thải sau nhà đã được đầu tư hoàn thiện đấu nối chung vào hệ thống mương dọc thoát nước mưa đi trên vỉa hè qua các hố ga đấu nối, thực hiện đấu nối hoàn trả hố ga thoát nước thải vào hệ thống mương dọc mới xây dựng dưới lòng đường.

c) Hạng mục Cây xanh: Chặt hạ, di dời cây xanh nằm trong phạm vi mở rộng mặt đường đến vị trí trồng mới theo quy hoạch được duyệt. Thay thế những cây bị còi cọc, kém phát triển và một số cây không phù hợp. Trồng mới cây xanh, bảo dưỡng chăm sóc cây sau khi trồng theo quy định.

d) Hạng mục Cấp nước

- Giữ nguyên tuyến ống hiện trạng không bị ảnh hưởng. Đối với ống cấp nước bị ảnh hưởng, di dời đường ống đến vị trí phù hợp với quy hoạch điều chỉnh. - Di dời các trụ cứu hỏa hiện trạng (nếu có) vào vị trí mới trên vỉa hè theo quy hoạch của tuyến đường.

e) Hạng mục di dời hệ thống cáp viễn thông, thông tin liên lạc, truyền hình - Phương án di dời: Doanh nghiệp viễn thông tự thực hiện di dời, sắp xếp hệ thống cáp viễn thông, thông tin liên lạc, cáp truyền hình đảm bảo mỹ quan đô thị, phù hợp quy định của UBND thành phố Đà Nẵng và nhu cầu của doanh nghiệp.

- Nguồn vốn: Doanh nghiệp viễn thông tự đầu tư Không sử dụng ngân sách thành phố Đà Nẵng).

f) Hạng mục điện

- Đường dây hạ thế:

+ Phần tháo dỡ: Phá bỏ móng và thu hồi các trụ điện ly tâm hiện trạng tại các vị trí không phù hợp. Tận dụng lại các vật tư còn đảm bảo kỹ thuật và thu hồi các vật tư không còn đảm bảo.

+ Phần sau di dời : Đường dây hạ thế sau di dời đi độc lập trên trụ ly tâm xây dựng mới.

- Điện chiếu sáng:

+ Phần tháo dỡ: tháo dỡ, thu hồi các vật tư chiếu sáng hiện trạng đi kết hợp trên các trụ điện hạ thế.

+ Phần sau di dời: Đi kết hợp trên trụ hạ thế lắp mới, lắp mới phụ kiện tại các vị trí mới.

g) Tổ chức giao thông: Xây dựng hệ thống tổ chức giao thông cho các tuyến đường trong khu dân cư theo quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019-BGTVT.

Tổng mức đầu tư dự án: 18.479.909.000 đồng (Mười tám tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm lẻ chín nghìn đồng)

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách thành phố. Kế hoạch vốn năm 2021 bố trí 50 triệu đồng thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình theo Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND thành phố

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021- 2023

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác