Cải tạo vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn quận Sơn Trà
Đăng ngày 12-01-2022 08:28, Lượt xem: 492

Tên dự án: Cải tạo vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn quận Sơn Trà (giai đoạn 1).

Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND thành phố Đà Nẵng.

Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND quận Sơn Trà

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: UBND quận Sơn Trà.

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư dự án Cải tạo vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn quận Sơn Trà (giai đoạn 1) nhằm cải thiện mỹ quan đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và nâng cao đời sống của người dân hai bên tuyến đường.

Nội dung và quy mô đầu tư:

Đầu tư Cải tạo vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn quận Sơn Trà (giai đoạn 1) trên địa bàn 07 phường, gồm:

- Phường An Hải Bắc gồm các tuyến đường: An Nhơn 3, An Nhơn 7, Lý Đạo Thành (đoạn Khúc Hạo - Trần Thánh Tông), Lê Chân (đoạn Đỗ Anh Hàn - Hương Hải Thiền Sư), Tôn Quang Phiệt (đoạn Lý Đạo Thành - Thế Lữ).

- Phường Mân Thái: Tuyến đường Tân Thái 9-10.

- Phường Nại Hiên Đông: Tuyến đường Đào Duy Kỳ.

- Phường Phước Mỹ: Tuyến đường Trần Đình Đàn (đoạn từ đường Hồ Nghinh - Hoàng Sa).

- Phường An Hải Đông: Tuyến đường Nguyễn Duy Hiệu. - Phường An Hải Tây: Tuyến đường Hà Thị Thân.

- Phường Thọ Quang: Tuyến đường Vũ Tông Phan (đoạn từ đường Hồ Học Lãm - Vũ Đình Long).

- Quy mô đầu tư:

+ Phá dỡ vỉa hè cũ, đổ bê tông nền, lát mới gạch Terrazzo vỉa hè. + Phá dỡ bó vỉa cũ, làm mới bó vỉa bằng bê tông.

+ Làm mới bồn hoa đúc sẵn bằng bê tông.

+ Giữ nguyên hệ thống thoát nước hiện trạng, cải tạo lại các vị trí cửa thu nước hư hỏng.

+Cải tạo, làm mới đan mương và đan hố ga.

Loại dự án: Dự án nhóm C; Công trình giao thông.

Tổng mức đầu tư của dự án: 14.634.476.000 đồng (Mười bốn tỷ, sáu trăm ba mươi bốn triệu, bốn trăm bảy mươi sáu nghìn đồng)

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách thành phố

Địa điểm thực hiện dự án: Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.

Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng cải tạo

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác