Dự án: Điện chiếu sáng tuyến đê kè biển phường Hòa Hiệp Nam
Đăng ngày 20-05-2023 05:55, Lượt xem: 105

Tên dự án: Điện chiếu sáng tuyến đê kè biển phường Hòa Hiệp Nam

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố

Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thành phố

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: UBND quận Liên Chiểu

Sự cần thiết đầu tư: Hiện nay, trên địa bàn phường Hòa Hiệp Nam dọc tuyến đường giao thông ven biển song song với đường Nguyễn Tất Thành chưa có điện chiếu sáng dọc tuyến đường ven biển để đảm bảo cho việc an ninh, đi lại được thuận lợi cho người dân sinh hoạt và phát triển kinh tế trên địa bàn phường.

Mục tiêu đầu tư: Việc xây dựng điện chiếu sáng tuyến đê kè ven biển trên địa bàn phường Hòa Hiệp Nam là thật sự cần thiết, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế, từng bước nâng cao mỹ quan đô thị, đẩy mạnh hoạt động thương mại dịch vụ, an ninh quốc phòng trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Nội dung và quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng mới điện chiếu sáng tuyến đê kè biển phường Hòa Hiệp Nam cụ thể:

Đầu tư tuyến điện chiếu sáng có chiều dài toàn tuyến khoảng 2.275 m; sử dụng trụ thép mạ kẽm nhúng nóng, số lượng dự kiến 86 trụ; sử dụng đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện, dây dẫn điện cáp ngầm đảm bảo công suất dẫn điện và được luồn trong ống luồn dây, tủ điện chiếu sáng có chế độ, nguồn điện lấy từ nguồn hạ thế của điện lực Liên Chiểu, mương cáp điện để chôn cáp, móng trụ bê tông cốt thép đảm bảo.

Vật tư, vật liệu điện, thiết bị của hệ thống điện chiếu sáng sử dụng phù hợp với môi trường sát biển và điều kiện thời tiết tại khu vực đảm bảo công năng, tuổi thọ sử dụng lâu dài của công trình

Tổng mức đầu tư dự án: 6.656.876.000 đồng (Sáu tỷ, sáu trăm năm mươi sáu triệu, tám trăm bảy mươi sáu nghìn đồng)

Loại dự án, cấp công trình: Dự án nhóm C

Hình thức đầu tư: Đầu tư mới từ nguồn vốn ngân sách thành phố

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025

Địa điểm thực hiện: Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT