Mở rộng lòng đường 3,5m thành 5,5m trên địa bàn quận Hải Châu
Đăng ngày 12-01-2022 08:28, Lượt xem: 471

Tên dự án: Mở rộng lòng đường 3,5m thành 5,5m trên địa bàn quận Hải Châu (Giai đoạn 1 - Phần đầu tư thí điểm)

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố Đà Nẵng

Cấp quyết định đầu tư: Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng.

Mục tiêu đầu tư: Mở rộng lòng đường 3,5m thành 5,5m trên địa bàn quận Hải Châu (Giai đoạn 1 - Phần đầu tư thí điểm) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực, đảm bảo tiếp cận của các phương tiện phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án Mở rộng lòng đường 3,5m thành 5,5m trên địa bàn quận Hải Châu (Giai đoạn 1 - Phần đầu tư thí điểm) với quy mô như sau:

a) Hạng mục giao thông:

- Tổng chiều dài tuyến đường khoảng: L= 955m.

- Phương án tuyến: Hầu hết các tuyến mở rộng với phương án tim tuyến trùng với tim đường hiện hữu và mở rộng đều về hai phía vỉa hè đảm bảo quy mô mặt đường B=5,5m bằng cách thu hẹp vỉa hè đảm bảo vỉa hè còn lại mỗi bên tối thiểu 2,0m. Quy mô mặt cắt ngang lòng đường rộng B=5,5m, vỉa hè rộng khoảng 2,0m.

- Kết cấu mặt đường tại các vị trí làm mới bằng bê tông nhựa trên nền cấp phối đá dăm; kết cấu mặt đường tại các vị trí tận dụng nền đường cũ bằng bê tông nhựa trên mặt đường cũ.

- Bó vỉa bằng bê tông xi măng lắp ghép trên chân bó vỉa bằng bê tông xi măng đổ tại chỗ.

- Kết cấu vỉa hè bằng gạch Terrazzo.

b) Hạng mục thoát nước:

- Hệ thống thoát nước mưa đi chung với hệ thống thoát nước thải hiện trạng được phá dỡ, xây dựng mới xuống dưới mặt đường nằm sát bó vỉa và đấu nối vào hệ thống thoát nước hiện trạng bằng kết cấu bê tông cốt thép với khẩu độ B400 - B800.

- Cống qua đường bằng kết cấu BTCT lắp ghép trên lớp cấp phối đá dăm đệm móng.

c) Hạng mục Cây xanh: Chặt hạ, di dời cây xanh nằm trong phạm vi mở rộng mặt đường đến vị trí trồng mới theo quy hoạch được duyệt. Thay thế những cây bị còi cọc, kém phát triển và một số cây không phù hợp. Trồng mới cây xanh, bảo dưỡng chăm sóc cây sau khi trồng theo quy định.

d) Hạng mục Cấp nước:

- Giữ nguyên tuyến ống hiện trạng không bị ảnh hưởng. Đối với ống cấp nước bị ảnh hưởng, di dời đường ống đến vị trí phù hợp với quy hoạch điều chỉnh.

e) Hạng mục di dời hệ thống cáp viễn thông, thông tin liên lạc, truyền hình:

- Phương án di dời: Doanh nghiệp tự thực hiện di dời, sắp xếp hệ thống cáp viễn thông, thông tin liên lạc, cáp truyền hình đảm bảo mỹ quan đô thị, phù hợp quy định của UBND thành phố Đà Nẵng và nhu cầu của doanh nghiệp.

- Nguồn vốn: Doanh nghiệp tự đầu tư Không sử dụng ngân sách thành phố Đà Nẵng).

f) Hạng mục Điện:

- Cấp điện: Tháo dỡ, di dời, lắp mới hệ thống điện trung, hạ thế, trạm biến áp (nếu có) theo hiện trạng đến vị trí mới phù hợp với quy hoạch điều chỉnh.

- Điện chiếu sáng: Tháo dỡ, di dời, lắp mới hệ thống điện chiếu sáng hiện trạng đến vị trí mới phù hợp với quy hoạch điều chỉnh. Thay thế bóng điện chiếu sáng Sodium bằng bóng LED tiết kiệm điện (nếu có).

g) Tổ chức giao thông: Xây dựng hệ thống tổ chức giao thông cho các tuyến đường trong khu dân cư theo quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019-BGTVT.

Tổng mức đầu tư dự án: 13.950.276.000 đồng (Mười ba tỷ, chín trăm năm mươi triệu, hai trăm bảy mươi sáu nghìn đồng)

Địa điểm thực hiện dự án: Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Loại dự án, cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình Hạ tầng kỹ thuật cấp IV.

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách thành phố. Kế hoạch vốn năm 2021 bố trí 50 triệu đồng thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình theo Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND thành phố

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác