Dự án Xây dựng cơ sở dữ tiệu bản đồ công trình, nhà ở, quy hoạch, cây xanh, điện chiếu sáng, cấp thoát nước
Đăng ngày 06-02-2023 15:54, Lượt xem: 173

Tên dự án: Xây dựng cơ sở dữ tiệu bản đồ công trình, nhà ở, quy hoạch, cây xanh, điện chiếu sáng, cấp thoát nước thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh

Mục tiêu đầu tư: Dự án nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo hướng hiện đại, hiệu quả, chất lượng, tạo ra môi trường phục vụ tốt cho tổ chức, cá nhân, người dân và khách du lịch; góp phần nâng cao hình ảnh của Đà Nẵng là điểm sáng trong nước và quốc tế nhằm tăng sức cạnh tranh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Xác lập một phương thức, cách thức tiên tiến để quản lý đô thị trong đó huy động sự tham gia của mọi thành phần bao gồm người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước.

Đồng thời, tạo ra môi trường minh bạch bằng việc cung cấp thông tin về quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị, tài sản công cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư; tạo sự đồng thuận cao trong phát triển thành phố Đà Nẵng thành thành phố thông minh, bền vững, tăng trưởng xanh. Dự án cũng góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu mở, dùng chung trong lộ trình xây dựng thành phố thông minh, cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng thông minh và Trung tâm giám sát điều hành, xử lý tập trung các vẩn đề của thành phố.

Nội dung và quy mô đầu tư: 3 hạng mục chính: đầu tư, nâng cấp và xây dựng phần mềm; xây dựng, chuẩn hóa và chuyển đổi cơ sở dữ liệu; triển khai và đào tạo, dự án sẽ kế thừa nền tảng của dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian đô thị và quy hoạch thành phố Đà Nẵng trên hệ thống GIS”, sử dụng công nghệ ArcGIS để đảm bảo tính đồng bộ về công nghệ và dữ liệu trên cơ sở hạ tầng hiện có, đảm bảo tính mở rộng về sau. Trên cơ sở đó, xây dựng các phần mềm, cơ sở dữ liệu ngành xây dựng và các phiên bản công khai thông tin cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Hệ thống sau khi hoàn thiện sẽ được triển khai tập trung trên hạ tầng máy chủ của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng. Tiến hành đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ năng lực quản trị và duy trì hoạt động của hệ thống, có khả năng sử dụng, khai thác tài nguyên trên hệ thống phục vụ cho việc thực hiện các hoạt động chuyên môn được giao. Đồng thời, xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Xơ sở dữ liệu GIS hạ tầng đô thị thành phố.

Tổng mức đầu tư dự án: 12 tỷ đồng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác