Dự án: Xây mới Khối lớp học Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
Đăng ngày 31-03-2021 08:54

Tên dự án: Xây mới Khối lớp học Trường Tiểu học Ngô Gia Tự.

Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND thành phố Đà Nẵng.

Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: UBND quận Sơn Trà.

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại Trường Tiểu học Ngô Gia Tự nhằm đảm bảo an toàn, môi trường học tập đáp ứng nhu cầu đên lớp của học sinh tại khu vực; đồng thời, phục vụ tốt việc dạy và học của nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục.

Nội dung và quy mô đầu tư

a. Phần xây lắp

- Tháo dỡ một số hạng mục công trình hiện trạng, bao gồm: 02 khối lóp học 2 tầng (khối số 5 và số 6), nhà kho, nhà vệ sinh, nhà để xe, 02 hành lang nôi (khung thép, lợp tôn), bồn hoa và cây xanh.

- Xây mới khối lớp học với quy mô 3 tầng (bố trí theo hình chữ L trên nền khối số 6 tháo dỡ và trên nền khu đất phía trước nhà ăn 01 tầng, khớp nối với khối số 3 hiện trạng) bố trí 17 phòng học và 02 phòng học bộ môn, cụ thể:

+ Tầng 1 bố trí không gian đa năng (phía trước nhà ăn 01 tầng), 05 phòng học.

+ Tầng 2 bố trí 07 phòng học, 01 phòng giáo viên.

+ Tầng 3 bố trí 05 phòng học, 01 phòng giáo viên, phòng âm nhạc, phòng mỹ thuật.

+ Hệ thống hành lang chính, hành lang phụ, khu vệ sinh và cầu thang bộ kèm theo.

Khối công trình sử dụng kết cấu móng, khung, sàn, mái BTCT, trên xử lý chống thấm, lát (lợp) vật liệu chống nóng; ốp, lát gạch granite; tường xây gạch không nung, trát vữa xi mãng, lăn sơn; cửa đi, cửa sổ khung nhôm - kính (nhựa lõi thép - kính); hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, chống sét, thông tin liên lạc và phòng cháy chữa cháy đi kèm. Diện tích xây dựng 844m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 2.536m2.

- Hành lang khớp nối với khối lớp học hiện trạng.

- Lát gạch đồng bộ sân trường.

- Xây mới trụ cờ.

- Hệ thống mương thoát nước ngoài nhà kèm theo.

b. Phần thiết bị

- Trang thiết bị xây lắp công trình và phòng cháy chữa cháy.

- Trang thiết bị phục vụ dạy học kèm theo.

Tổng mức đầu tư của dự án (không quá): 23.289.736.000 đồng.

Trong đó:                  

 

 

- Chi phí Xây lắp sau thuế: 17.795.360.000 đồng.

- Chi phí Thiết bị (tạm tính): 950.000.000 đồng.

- Chi phí Quản lý dự án: 499.479.000 đồng.

- Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng: 1.731.341.000 đồng.

- Chi phí khác: 196.307.000 đồng.

- Chi phí dự phòng: 2.117.249.000 đồng.

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách thành phố. Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2021 bố trí 50 triệu đồng thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo Quyết định số 4858/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố.

Thời gian thực hiện dự án: 

- Năm 2020: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

- Năm 2021 - 2023: Triển khai thực hiện dự án.

Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT