Dự án: Đầu tư nâng cấp mương thoát nước tuyến đường Lạc Long Quân
Đăng ngày 31-03-2021 08:53

Tên dự án: Đầu tư nâng cấp mương thoát nước tuyến đường Lạc Long Quân.

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố Đà Nẵng.

Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu.

Chủ đầu tư, quản lý dự án: UBND quận Liên Chiểu.

Mục tiêu đầu tư: Cải tạo, nâng cấp mương thoát nước tuyến đường Lạc Long Quân nhằm giải quyết tình trạng ngập úng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Nội dung và quy mô đầu tư:

- Tuyến đường Lạc Long Quân:

+ Tăng khẩu độ mương, chiều dài L=565m; Nạo vét mương và hố ga hiện trạng còn lại.

+ Thay toàn bộ cửa thu nước, bó vỉa và gạch lát.

- Tuyến đường Nguyễn Lương Bằng: Tăng khẩu độ mương hiện trạng B100 thành B150, chiều dài L=220m.

Tổng mức đầu tư dự án: 11.610.735.000 đồng. 

Trong đó:

- Chi phí xây dựng sau thuế: 9.468.769.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án, TVĐTXD, CPK: 1.086.445.000 đồng.

- Chi phí dự phòng (10%): 1.055.521.000 đồng.

Hình thức đầu tư: Đầu tư nâng cấp, cải tạo từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Loại dự án và cấp công trình: Dự án nhóm C.

Nguồn vổn đầu tư: Ngân sách thành phố.

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020 - 2022.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT