Công văn số 541/SNV-XDCQ về hướng dẫn các vấn đề liên quan về nghiệp vụ lập, niêm yết danh sách và cấp thẻ cử tri

Ngày 24/2/2021, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 541/SNV-XDCQ về hướng dẫn các vấn đề liên quan về nghiệp vụ lập, niêm yết danh sách và cấp thẻ cử tri

      

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác