Quy trình bầu cử 500 đại biểu Quốc hội khoá XV

Theo Sở Nội vụ thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT