Kế hoạch số 01/KH-UBBC về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đà Nẵng

Ngày 22-1, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBBC về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác