Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

   

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác