Thông báo nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X

Ngày 19-2-2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành Thông báo số 18/TB-UBBC về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 

Theo đó, thời hạn nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22-2-2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 14-3-2021.

Riêng thứ Bảy (13-3) và Chủ nhật (14-3), Ủy ban bầu cử thành phố cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thành phố, tầng 10, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại liên hệ: 0236.3.827.853; địa chỉ email: Ubbctp@danang.gov.vn

*Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác