UBND Quận Thanh Khê

UBND Quận Thanh Khê

Điện thoại: 0236.3714922

Địa chỉ: 503 Đường Trần Cao Vân , Quận Thanh Khê , TP.Đà Nẵng

Email: quanthanhkhe@danang.gov.vn

*Lãnh đạo UBND Quận Thanh Khê

STT

Tên

Điện thoại CQ

Email

1

Chủ tịch Hồ Thuyên

3714584

thuyenh@danang.gov.vn

2

Phó Chủ tịch  Thường trực Trần Tường Vân

3714374

vantt4@danang.gov.vn

3

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Công

3714018

congnh@danang.gov.vn

III. Các phòng ban chuyên môn:

1. Văn phòng UBND quận (điện thoại: 3811882, email vpubndqtk@danang.gov.vn)

2. Thanh tra quận (điện thoại: 3712366, email: ttqtk@danang.gov.vn).

3. Phòng Nội vụ (điện thoại: 3811996, email: nvqtk@danang.gov.vn)

4. Phòng Lao động thương binh & Xã hội (điện thoại: 3710911, email: ldtbxhqtk@danang.gov.vn)

5. Phòng Y tế (điện thoại: 3757731, email:pytqtk@danang.gov.vn)     

6. Phòng Kinh tế (Điện thoại: 3811993 email: ktqtk@danang.gov.vn)

7. Phòng Quản lý đô thị (điện thoại: 3712773, email: qldtqtk@danang.gov.vn)

8. Phòng Văn hóa – Thông tin (điện thoại: 3725487, email: vhttqtk@danang.gov.vn)

9. Phòng Tư pháp (điện thoại: 3712365, email: tpqtk@danang.gov.vn)

10. Phòng Tài chính – Kế hoạch (điện thoại: 3712617, email: tckhqtk@danang.gov.vn)

11. Phòng Giáo dục – Đào tạo (điện thoại: 3714484, email: gddtqtk@danang.gov.vn)

12. Phòng Tài nguyên – Môi trường (điện thoại: 3711797, email: tnmtqtk@danang.gov.vn)

IV. Các đơn vị sự nghiệp

1. Đội Kiểm tra quy tắc đô thị (điện thoại: 3712344, email: ktqtdtqtk@danang.gov.vn)

2. Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Thanh Khê­­ (email: ttvhttqtk@danang.gov.vn)

V. Các phường

Các phường

Điện thoại CQ

Email

Phường An Khê

0236 3842412

ankheqtk@danang.gov.vn

Phường Thanh Khê Đông

0236 3759185

thanhkhedongqtk@danang.gov.vn

Phường Xuân Hà

0236 3714644

xuanhaqtk@danang.gov.vn

Phường Tam Thuận

0236 3821346

tamthuanqtk@danang.gov.vn

Phường Tân Chính

0236 3821839

tanchinhqtk@danang.gov.vn

Phường Thạc Gián

0236 3822461

thacgianqtk@danang.gov.vn

Phường Chính Gián

0236 3646521

chinhgianqtk@danang.gov.vn

Phường Hòa Khê

0236 3725633

hoakheqtk@danang.gov.vn

Phường Vĩnh Trung

0236 3822775

vinhtrungqtk@danang.gov.vn

Phường Thanh Khê Tây

0236 3760174

thanhkhetayqtk@danang.gov.vn

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT