UBND Quận Cẩm Lệ

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  (84.236) 3.674.157 - Fax: (84.236) 3.674.157

Email: quancamle@danang.gov.vn

Website: https://camle.danang.gov.vn/

Lãnh đạo UBND quận:

- Chủ tịch: NGUYỄN QUANG VINH - Điện thoại:

- Phó Chủ tịch: ĐINH THANH   - Điện thoại: 0913452785 - 3675623

- Phó Chủ tịch: NGÔ NGỌC HẬU - Điện thoại: 0903.555.480

- Phó Chủ tịch: NGUYỄN HẢI ĐƯỜNG - Điện thoại: 0913496249 - 3674090

Các phòng ban chuyên môn:

 

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

HỌ VÀ TÊN

DI ĐỘNG

CƠ QUAN

Văn phòng

Chánh VP

Trần Văn Hùng

0905258248

2221781

Phó Chánh VP

Ngô Tuấn Anh Việt

0935040977

3698850

 

 

 

 

Ban Tuyên giáo 

Trưởng Ban

Nguyễn Văn Hoa

0903595496

3674181

Phó T/Ban

Lê Đức Bút

0903517206

3674278

Phó T/Ban

Trần Thị Kim Phượng

0905233339

2246181

Ban Dân vận 

Trưởng ban

Phạm Thị Nhàn

0937002125 

3676155

Phó T/ban

Lê Ánh Đông

0935151978

3674183

Phó T/ban

Phạm Hoa Lê 0905849064

Ban Tổ chức

Trưởng Ban

Nguyễn Văn Quyết   

0905224246

3698724

Phó T/ban

Trần Viết Cự

0905164943

3699512

Phó T/ban

Nguyễn Hồng Minh

0905212567

Uỷ ban Kiểm tra

 

Chủ nhiệm

Ngô Ngọc Trọng

0905048049

2473555

Phó Chủ nhiệm

Nguyễn Văn Hùng

0906591878

3674182

Phó Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Lệ Thu

0905099349

 


Các phường thuộc quận:

TT

UBND phường

Điện thoại

Email

1

UBND phường Khuê Trung

0236. 3846213

ubndpkhuetrung@danang.gov.vn

2

UBND phường Hoà Xuân

0236. 3846494

unbdphoaxuan@danang.gov.vn

3

UBND phường Hoà Thọ Đông

0236. 3879272

ubndphoathod

ng@danang.gov.vn

4

UBND phường Hoà Thọ Tây

0236. 3675251

unbdphoathotay@danang.gov.vn

5

UBND phường Hoà Phát

0236. 3660436

unndphoaphat@danang.gov.vn

6

UBND phường Hoà An

0236. 3660253

ubndphoaan@danang.gov.vn

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT