UBND Quận Hải Châu

Địa chỉ:  270 Trần Phú - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Điện thoại:  (84236) 3827970 - 3561188

Fax: ( 84236) 3872774

Website:  http://www.haichau.danang.gov.vn

Email: quanhaichau@danang.gov.vn

Ngày 31/10/1996, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khoá IX) quyết định chia tách thành phố Đà Nẵng (cũ) và huyện Hoà Vang thành đơn vị hành chính mới - thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Ngày 23/01/1997, Chính phủ ban hành Nghị định 07/CP thành lập bộ máy hành chính trực thuộc thành phố, quận Nhất được tái lập với tên gọi mới: quận Hải Châu. Đây là sự kiện chính trị quan trọng tạo ra bước ngoặt cho con đường phát triển của thành phố Đà Nẵng, của quận Hải Châu.

Vị trí của quận Hải Châu đã được Ban Thường vụ thành uỷ Đà Nẵng xác định quận Hải Châu có vai trò là trung tâm chính trị-hành chính-kinh tế-văn hoá và là địa bàn trọng điểm về an ninh, quốc phòng của thành phố Đà Nẵng.

Từ khi thành lập (1997) đến nay, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn quận đã phát triển nhanh theo hướng Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa; lĩnh vực văn hóa-xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng; quốc phòng-an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Với lợi thế là quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng nên hoạt động thương mại-dịch vụ trên địa bàn quận đã phát triển nhanh, với sự tham gia nhiều thành phần kinh tế làm cho thị trường thêm đa dạng, phong phú; hàng hóa lưu thông tăng nhanh về số lượng và chủng loại đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của xã hội; phương thức kinh doanh đa dạng; ngày càng xuất hiện nhiều hình thức kinh doanh văn minh, hiện đại và một số loại hình dịch vụ mới như các dịch vụ kỹ thuật tài chính-tín dụng, khoa học-công nghệ, dịch vụ công cộng… từng bước thể hiện trung tâm cung ứng các dịch vụ tài chính cho kinh tế thành phố.

Nhìn chung tình hình kinh tế-xã hội của quận Hải Châu trong những năm qua đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu tổng quát đã đề ra, đã có sự chuyển mình nhanh chóng, xứng đáng là vị trí trung tâm thành phố Đà Nẵng. Kinh tế tăng trưởng nhanh, đô thị được chỉnh trang, nguồn nhân lực phát triển, nếp sống của người dân đô thị ngày càng có những tiến bộ mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, quốc phòng-an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong tám năm hoạt động, đã có sáu năm liên tiếp quận Hải Châu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh do thành phố giao và Hội đồng nhân dân quận đề ra.

Với những thành tựu đã đạt được, nhân dân và cán bộ quận Hải Châu đã được Nhà nước, Chính phủ và UBND thành phố Đà Nẵng khen tặng:

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2003)

- Huân chương Lao động hạng 3 (năm 2001)

- Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2000)

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 1999)

- Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố liên tục từ năm 1999 đến nay.

Lãnh đạo UBND quận:

1 Lê Tự Gia Thạnh Chủ tịch thanhltg@danang.gov.vn 3837067
2 Trương Thanh Dũng Phó Chủ tịch dungtt2@danang.gov.vn 3822186
3 Phan Thị Thắng Lợi Phó Chủ tịch loiptt@danang.gov.vn 3837063
4 Nguyễn Văn Duy Phó Chủ tịch duynv@danang.gov.vn 3747355

Các phòng ban chuyên môn

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
Hà Ngọc Đức Chánh Văn phòng duchn@danang.gov.vn  
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
Võ Duy Thắng Trưởng phòng thangvd@danang.gov.vn 3822279
PHÒNG KINH TẾ
Đinh Thị Quế Trưởng phòng quedthc@danang.gov.vn 3834108
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Trương Thị Thanh Thủy Trưởng phòng thuyttt3@danang.gov.vn 3823901
CHI CỤC THỐNG KÊ
Đàm Thị Ái Cơ Trưởng phòng codta@danang.gov.vn 3561518
PHÒNG NỘI VỤ
Trần Thị Kim Yến Trưởng phòng yenttk@danang.gov.vn 3620676
PHÒNG Y TẾ
Phạm Thị Thùy Phương Phó Trưởng Phòng phuongptt@danang.gov.vn 3872523
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Nguyễn Thị Thúy Hà Trưởng phòng hanttt11@danang.gov.vn 3821808
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Huỳnh Thị Mỹ Lệ Trưởng phòng lehtm@danang.gov.vn 3562955
PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN
Lê Tú Anh Trưởng phòng anhlthc@danang.gov.vn 3834249
PHÒNG TƯ PHÁP
Dương Văn Vân Trưởng phòng vandv@danang.gov.vn 3565492
THANH TRA NHÀ NƯỚC
Lê Thúy Hằng Chánh Thanh Tra hanglt@danang.gov.vn 3822662
PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Huỳnh Thị Mộng Huyền Phó trưởng phòng huyenhtm@danang.gov.vn 3562962
VĂN PHÒNG ĐKQSDĐ
Lê Phước Thương Phó Giám đốc thuonglp@danang.gov.vn 3562963
ĐỘI KIỂM TRA QTĐT
Huỳnh Văn Rân Đội trưởng ranhv@danang.gov.vn 3872413
TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO
Trần Văn Mạnh Giám đốc manhtv@danang.gov.vn 3561118
CHI CỤC THUẾ
  Chi cục trưởng   3840512

Các phường thuộc quận

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ SỐ ĐIỆN THOẠI
(0236)
PHƯỜNG HÒA THUẬN ĐÔNG - Đ/C: 377 TRƯNG NỮ VƯƠNG, FAX: 02363.617869
Mai Phước Thành Chủ tịch UBND thanhmp@danang.gov.vn 3.486.436
PHƯỜNG HÒA THUẬN TÂY - Đ/C: 28 NGUYỄN KHOÁI, ĐT: 02363.618575
Đặng Công Tâm Chủ tịch UBND tamdc@danang.gov.vn 3.618.575
PHƯỜNG HÒA CƯỜNG NAM- Đ/C: 672 NÚI THÀNH, ĐT: 0236.3644.212, FAX: 0236.3.644256
Võ Đức Lâm Chủ tịch UBND lamvd@danang.gov.vn 3.644.214
PHƯỜNG HÒA CƯỜNG BẮC - Đ/C: 388 NÚI THÀNH-ĐN, ĐT: 02363.622.903, FAX: 02363.611.178
Nguyễn Hữu Hồng Chủ tịch UBND hongnh@danang.gov.vn 3.611178
PHƯỜNG BÌNH HIÊN - Đ/C: 279 HOÀNG DIỆU-ĐÀ NẴNG, SỐ FAX: 02363.822.955
Nguyễn Văn Quốc Chủ tịch UBND quocnv4@danang.gov.vn 3.822.955
PHƯỜNG BÌNH THUẬN - Đ/C: 165 TRƯNG NỮ VƯƠNG-ĐÀ NẴNG, ĐT: 02363.822.953, FAX: 0236.3.552.451 
Đặng Văn Khánh Chủ tịch UBND khanhdv@danang.gov.vn 3.822.953
PHƯỜNG NAM DƯƠNG - Đ/C: 199 HOÀNG DIỆU-ĐN, ĐT: 0236.3.822.328, SỐ FAX: 02363.822.328 
Nguyễn Phúc Bảo Nam Chủ tịch UBND namnpb@danang.gov.vn 3.822.328
PHƯỜNG PHƯỚC NINH - Đ/C: 90 LÊ ĐÌNH DƯƠNG-ĐN, ĐT: 0236.3.822.951, SỐ FAX: 0236.3.565.011
Huỳnh Hải Chủ tịch UBND haih@danang.gov.vn 3.822.951
PHƯỜNG HẢI CHÂU 1 - Đ/C: K48/46 PHAN CHÂU TRINH, ĐT: 0236.3.822.611, FAX: 0236.3822.611
Võ Trường Anh Chủ tịch UBND anhvt@danang.gov.vn 3.822611
PHƯỜNG HẢI CHÂU 2 - Đ/C: 38 TRIỆU NỮ VƯƠNG, ĐT: 0236.3.821.207; SỐ FAX: 0236.3.821.207
Trà Thanh Hải Chủ tịch UBND haitt3@danang.gov.vn 3.866.400
PHƯỜNG THẠCH THANG - Đ/C: 136 QUANG TRUNG, ĐT: 0236.3. 822.601, SỐ FAX: 0236.3.822.601 
Trần Thế Sơn Chủ tịch UBND sontt2@danang.gov.vn 3.822.601
PHƯỜNG THANH BÌNH - Đ/C: 76 ÔNG ÍCH KHIÊM, ĐT: 0236.3.822.519, SỐ FAX: 0236. 3.530.224
Hồ Thị Thúy Nga Chủ tịch UBND ngahtt3@danang.gov.vn 3531344
PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC - Đ/C: 88 ĐỐNG ĐA-ĐN, ĐT: 0236.3.822.552, SỐ FAX: 0236.3.538.306
Lê Thị Thuận Chủ tịch UBND thuanlt@danang.gov.vn 3.822.552
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT