Nghiên cứu đánh giá ngập lụt vùng hạ lưu sông Cu Đê làm cơ sở đề xuất hành lang thoát lũ và Xây dựng bản đồ ngập lụt phục vụ công tác phòng chống lụt bão
Đăng ngày 03-01-2020 16:54, Lượt xem: 535

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên đề tài: "Nghiên cứu đánh giá ngập lụt vùng hạ lưu sông Cu Đê làm cơ sở đề xuất hành lang thoát lũ và Xây dựng bản đồ ngập lụt phục vụ công tác phòng chống lụt bão."
2. Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Bách Khoa
3. Chủ nhiệm đề tài: TS Lê Hùng
4. Tình trạng: Đang tiến hành 
5. Lĩnh vực đề tài: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác