Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt cây năng lượng gió và mặt trời tại thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 03-01-2020 16:54, Lượt xem: 373

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên đề tài: "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt cây năng lượng gió và mặt trời tại thành phố Đà Nẵng."
2. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng
3. Chủ nhiệm đề tài:  TS. Lưu Ngọc An
4. Tình trạng: Đang tiến hành 
5. Lĩnh vực đề tài: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác