Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và triển khai ứng dụng hệ thống thiết bị trữ nhiệt cho máy điều hòa công suất trung bình và lớn nhằm nâng cao hiệu quả chạy máy và tránh vận hành giờ cao điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 08-08-2022 16:54, Lượt xem: 204

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên đề tài: "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và triển khai ứng dụng hệ thống thiết bị trữ nhiệt cho máy điều hòa công suất trung bình và lớn nhằm nâng cao hiệu quả chạy máy và tránh vận hành giờ cao điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng."

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng
- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. VÕ CHÍ CHÍNH​
- Sản phẩm chính đề tài:
+ Quy trình công nghệ thiết kế, chế tạo hệ thống trữ lạnh và Quy trình công nghệ lắp đặt và vận hành hệ thống trữ lạnh.
+ Bình trữ lạnh điều hòa không khí (3m3) và hệ thống trữ lạnh (công suất 10-50 ton lạnh).
+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác