Kinh tế Đà Nẵng thời kì Pháp thuộc (1888-1945) qua những nguồn tư liệu mới
Đăng ngày 02-02-2020 22:03, Lượt xem: 772

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên đề tài: Kinh tế Đà Nẵng thời kì Pháp thuộc (1888-1945) qua những nguồn tư liệu mới
2. Cơ quan chủ trì: Bảo tàng Đà Nẵng
3. Chủ nhiệm đề tài: TS Dương Thanh Mừng
4. Thời gian thực hiện: 8/2019-8/2021 
5. Tình trạng: Đang tiến hành 
6. Lĩnh vực đề tài: Khoa học Xã hội

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác