Giải pháp chuyển đổi hệ tọa độ bản đồ quy hoạch hiện có về hệ VN2000 phục vụ quy hoạch và quản lý phát triển đô thị Đà Nẵng
Đăng ngày 03-01-2020 14:32, Lượt xem: 936

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên đề tài: "Giải pháp chuyển đổi hệ tọa độ bản đồ quy hoạch hiện có về hệ VN2000 phục vụ quy hoạch và quản lý phát triển đô thị Đà Nẵng."
2. Cơ quan chủ trì: Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng
3. Thời gian thực hiện: 12/2019-9/2020 
4. Tình trạng: Đang tiến hành
5. Lĩnh vực đề tài: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác