Về tiền lương làm thêm giờ vào các ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động
Đăng ngày 19-12-2018 14:25, Lượt xem: 150

Tiền lương làm thêm giờ vào các ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012 và điểm c Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

Đối với trường hợp người lao động hưởng lương theo tháng đã bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 thì tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được tính ít nhất bằng 300% tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

Đối với trường hợp người lao động hưởng lương theo ngày thì người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả lương ít nhất bằng 400% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm (trong đó 100% tiền lương của ngày làm việc và 300% tiền lương làm thêm giờ).
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác