Những điểm mới cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021
Đăng ngày 29-12-2021 11:37, Lượt xem: 71

Những điểm mới cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021?

Thứ nhất: Tại Nghị quyết số 154/NQ-CP thì một trong các điều kiện vay vốn là “người sử dụng lao động phải có doanh thu quý I năm 2020 giảm từ 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm đề nghị xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019”, doanh nghiệp phải tự khai và tự chịu trách nhiệm về số liệu này, tuy nhiên khi Nghị quyết 68/NQ-CP được ban hành thì đã bỏ điều kiện về số liệu doanh thu của doanh nghiệp.

Thứ 2: Về mức vay để trả lương cho người lao động ngừng việc đã được nâng lên, theo Nghị quyết 154/NQ-CP thì mức vay để trả lương cho người lao động 1 tháng chỉ bằng 50% mức lương tối thiểu vùng, nhưng tại Nghị quyết số 68/NQ-CP thì mức vay đã được nâng lên bằng 100% mức lương tối thiểu vùng/1 lao động

Thứ 3: Tại Nghị quyết 68 đã bổ sung thêm nội dung cho vay để trả lương phục hồi sản xuất đối với các doanh nghiệp phải dừng hoạt động để phòng chống dịch covid theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và bổ sung thêm nhóm khách hàng vay trong lĩnh vực du lịch, vận tải, hàng không, lưu trú và đưa đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điểm mới thứ 4 là Khách hàng có thể vừa vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động và vừa có thể vay vốn để phục hồi sản xuất.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT