Liên quan đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Đăng ngày 20-02-2019 15:09, Lượt xem: 84

Trong doanh nghiệp khi có tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm bồi thường hoặc trợ cấp cho người bị nạn. Ngoài trách nhiệm trên doanh nghiệp còn có trách nhiệm nào khác nữa không?

Trả lời:

Trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ngoài trách nhiệm thực hiện bồi thường hoặc trợ cấp đối với người bị nạn người sử dụng lao động còn phải chịu các trách nhiệm sau:

1. Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp;

2. Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau: 

a) Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế;

b) Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa;

c) Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế;

3. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác