Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Bảo hiểm y tế
UBND thành phố vừa ban hành chỉ thị về việc triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan truyền thông xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền Luật Bảo hiểm y tế đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, chú ý đồng bào ở vùng sâu, vùng xa.

UBND thành phố vừa ban hành chỉ thị về việc triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan truyền thông xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền Luật Bảo hiểm y tế đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, chú ý đồng bào ở vùng sâu, vùng xa.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Y tế tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất công tác khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố, để kịp thời chấn chỉnh những sai sót, đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh BHYT; xây dựng quy chế phối hợp giữa hai ngành Bảo hiểm và Y tế, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh của người bệnh. Bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi thực hiện chính sách BHYT, tổ chức tốt việc khám chữa bệnh bằng BHYT phù hợp với những quy định mới về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, về thực hiện cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh. Đồng thời chỉ chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức khám chữa bệnh có chất lượng, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT