Cisso hỗ trợ Đà Nẵng xây dựng thành phố thông minh
Sáng ngày 22/4, tại Đà Nẵng đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ mở rộng giữa Tập đoàn CNTT Cisco và UBND TP. Đà Nẵng nhằm xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh với hạ tầng thông tin và truyền thông đồng bộ, qua đó vận động Ngân hàng Thế giới đưa Đà Nẵng vào Chương trình thành phố phát triển kinh tế - sinh thái bền vững.
 
Theo đó, Ciso sẽ hợp tác với UBND TP. Đà Nẵng nâng cấp phần mạng lõi của thành phố trở thành mạng CNTT thế hệ mới; chia sẻ kiến thức chuyên môn; thiết kế cơ sở hạ tầng của Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng - một trung tâm Nghiên cứu & Phát triển và chế tạo các sản phẩm CNTT, có khả năng hỗ trợ sự phát triển của nhiều lĩnh vực CNTT khác nhau. Ngoài ra, Cisco cũng sẽ hỗ trợ Đà Nẵng trong hoạt động phát triển nguồn nhân lực thông qua Chương trình Học viện Mạng của Cisco dành cho các trường Đại học và Cao đẳng tại Đà Nẵng.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Duy Khương tin tưởng rằng sự hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm của các tập đoàn CNTT và truyền thông hàng đầu như Tập đoàn Cisco sẽ góp phần đưa thành phố vào danh sách các địa phương thụ hưởng chương trình tài trợ của Ngân hàng Thế giới.
 
Mô hình thành phố phát triển kinh tế - sinh thái bền vững là một sáng kiến mới do Ngân hàng Thế giới khởi xướng. Mục tiêu của Chương trình nhằm giúp những thành phố tại các quốc gia đang phát triển đạt được sự phát triển bền vững cả về kinh tế và sinh thái. Chương trình cũng hỗ trợ các thành phố này tiếp cận các nguồn tài chính cần thiết cho việc đầu tư chiến lược về cơ sở hạ tầng đô thị. 
 
(Quỳnh Đan - Danang.gov.vn)
 
 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT