Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Đấu giá quyền khai thác khoáng sản 4 điểm mỏ trong năm 2021 Đăng ngày 05-05-2021 11:48
  • Xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ Đăng ngày 05-05-2021 11:47
  • Đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và cửa hàng tiện lợi Đăng ngày 05-05-2021 11:46
  • Phát triển đa dạng các phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản theo chuỗi bền vững Đăng ngày 05-05-2021 11:44
  • Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng từ năm học 2021- 2022 Đăng ngày 04-05-2021 15:07
  • Đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 Đăng ngày 29-04-2021 10:41
  • Rà soát để trình sửa đổi, bổ sung các quy định làm tăng chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp Đăng ngày 29-04-2021 09:34
  • Các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ Đăng ngày 29-04-2021 09:33
  • Tạm dừng các hoạt động văn hóa nghệ thuật tập trung đông người Đăng ngày 29-04-2021 09:33
  • Triển khai chương trình khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch giai đoạn 2021-2015 Đăng ngày 29-04-2021 09:31