Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác chống khai thác IUU Đăng ngày 23-03-2023 17:05
  • Không yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú khi đã có dữ liệu tra cứu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Đăng ngày 23-03-2023 17:04
  • Ngày 29-3: Khánh thành công trình Nhà máy nước Hòa Liên Đăng ngày 22-03-2023 19:10
  • Triển khai kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2023 Đăng ngày 22-03-2023 18:07
  • Triển khai kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 Đăng ngày 22-03-2023 18:06
  • Thu hồi 44 cơ sở nhà đất không còn nhu cầu sử dụng Đăng ngày 22-03-2023 17:08
  • Phê duyệt danh mục chương trình, dự án ứng dụng và phát triển CNTT năm 2023 Đăng ngày 21-03-2023 08:26
  • Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân Đăng ngày 21-03-2023 08:21
  • Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Đăng ngày 20-03-2023 16:29
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 11 Đăng ngày 19-03-2023 13:12