Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 16 Đăng ngày 20-04-2024 20:46
  • Ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất Đăng ngày 17-04-2024 15:32
  • Thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 - 2030 Đăng ngày 17-04-2024 11:52
  • Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới Đăng ngày 17-04-2024 10:37
  • Bảo đảm thực hiện hiệu quả nội dung số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa Đăng ngày 16-04-2024 17:46
  • Tập trung đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 Đăng ngày 16-04-2024 15:59
  • Phát triển y tế thông minh nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh Đăng ngày 15-04-2024 17:29
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 15 Đăng ngày 14-04-2024 05:36
  • Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025 Đăng ngày 12-04-2024 09:12
  • Tập trung mời gọi các nhà đầu tư công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, công nghệ thông tin Đăng ngày 12-04-2024 07:53