Dự án: Dự án tàu điện kết nối giữa thành phố Đà Nẵng và Hội An
Đăng ngày 28-02-2021 09:19, Lượt xem: 584

Tên dự án: Dự án tàu điện kết nối giữa thành phố Đà Nẵng và Hội An

Địa điểm thực hiện: 

Thông số kỹ thuật: Đã đưa vào quy hoạch chung mạng lưới tuyến vận tải công cộng để làm cơ sở triển khai và đề xuất bố trí vốn cho công tác chuẩn bi đầu tư.

Tổng vốn đầu tư (dự kiến): 7.497-14.995 tỷ đồng

Phân kỳ đầu tư: 2021 - 2025

Hình thức đầu tư: PPP

(Theo Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 26/2/2021 về việc điều chỉnh danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2020-2025)

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT