Dự án: Cảng Liên Chiểu
Đăng ngày 28-02-2021 09:17, Lượt xem: 405

Tên dự án: Cảng Liên Chiểu

Địa điểm thực hiện: Quận Liên Chiểu

Thông số kỹ thuật:

- Quy mô giai đoạn: phát triển 02 bến ban đầu, có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải 100.000 tấn, tàu Container có sức chở từ 6.000 đến 8.000 TEUs; đảm bảo thông qua lượng hàng từ 3,5 - 5,0 triệu tấn/năm;

- Phân cơ sở hạ tầng dùng chung (do Nhà nước đầu tư): gồm các hạng mục chính: kè chắn sóng và đê chắn sóng; luồng tàu và khu nước; giao thông kết nối với cảng; hạ tầng kỹ thuật khác;

- Phần kêu gọi đầu tư: Xây dựng 02 bến gồm 01 bến containter, 01 bến hàng tổng hợp.

Tổng vốn đầu tư (dự kiến): Nhà nưóc đầu tư 3.426,3 tỷ đồng; Tư nhân đầu tư 3.951,8 tỷ đồng.

Phân kỳ đầu tư: 2020 - 2025

Hình thức đầu tư: NSNN; 100% vốn NĐT

(Theo Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 26/2/2021 về việc điều chỉnh danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2020-2025)

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác