Dự án: Trung tâm Logistics Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng 
Đăng ngày 28-02-2021 09:18, Lượt xem: 612

Tên dự án: Trung tâm Logistics Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng

Địa điểm thực hiện: Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng 

Thông số kỹ thuật: Trung tâm Logistics chuyên dụng hàng không, quy mô đến năm 2030 là 4 ha.

Tổng vốn đầu tư (dự kiến): NĐT đề xuất

Phân kỳ đầu tư: 2021 -2025

Hình thức đầu tư: 100% vốn NĐT

(Theo Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 26/2/2021 về việc điều chỉnh danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2020-2025)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT