Thông báo số liệu thống kê GRDP 6 tháng đầu năm 2019
Đăng ngày 15-07-2019 16:51, Lượt xem: 179

Ngày 30-5-2019 Tổng cụ Thống kê đã phát hành công văn số 601/TCTK-TKQG về việc thông báo số liệu GRDP 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, thực hiện Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22-5-2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP)". Tổng cục Thống kê thông báo số liệu GRDP ước tính 6 tháng đầu năm 2019 để các địa phương thống nhất sử dụng.

TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN TÔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Đơn vị tính %

  6 tháng đầu năm 2019
GRDP 106,21
1. Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 102,90
2. Khu vực Công nghiệp và Xây dựng 104,94
        Trong đó: Công nghiệp 105,68
3. Khu vực Dịch vụ 107,69
4. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 102,31

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác