Điều tra bổ sung đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp
Đăng ngày 20-04-2020 09:00, Lượt xem: 203

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Tổng cục Thống kê bổ sung thêm “Phiếu thu thập thông tin đánh giá mức độ tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp” (phiếu số 3) trong điều tra doanh nghiệp năm 2020 nhằm thu thập thông tin nhanh giúp Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương có thêm căn cứ để đưa ra các chính sách, giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

Phiếu số 3 được thiết kế để thu thập thông tin bằng hình thức điều tra trực tuyến (web-form). Thời gian tiến hành thu thập thông tin phiếu số 3 từ ngày 10/4/2020 đến ngày 20/4/2020;

Đây là công việc phát sinh đột xuất, thực hiện trong thời gian ngắn, để đảm bảo thu thập đủ số lượng doanh nghiệp theo yêu cầu của Tổng cục Thống kê

Doanh nghiệp bấm vào hình dưới để liên kết đến trang kê khai điện tử

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT