Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021
Đăng ngày 23-02-2021 07:10, Lượt xem: 695

Sáng 23-2, lớp Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 cấp thành phố khai mạc với sự tham gia của gần 60 đại biểu bao gồm Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế thành phố Đà Nẵng năm 2021, các giám sát viên cấp thành phố, giảng viên của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm cấp quận, huyện.

Khai mạc lớp Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 cấp thành phố

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm thu thập thông tin cơ bản về các đơn vị sản xuất, kinh doanh hoạt động sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng... nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Đối với thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra ở cấp thành phố, cấp quận, huyện và cấp phường, xã để thực hiện Tổng điều tra thống nhất theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch va Đầu tư tại Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 3-9-2020 về ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Đại biểu được hướng dẫn nội dung, cách ghi của từng loại phiếu thu thập thông tin

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Trần Văn Vũ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh, đây là cuộc Tổng điều tra quan trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, đơn vị điều tra và phương pháp thu thập thông tin đa dạng, từ phương pháp khai thác dữ liệu hồ sơ hành chính, phương pháp tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều kinh tế năm 2021- web-form của đối tượng điều tra, đến phương pháp điều tra viên thực hiện thu thập thông tin bằng phiếu điện tử - CAPI.

“Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp và các đơn vị liên quan cần quán triệt, thực hiện phương án, nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra trên tinh thần đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót”, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Trần Văn Vũ nêu rõ.

Thực hành trên phần mềm thu thập thông tin

Diễn ra trong 2 ngày 23, 24-2-2021, lớp tập huấn sẽ giới thiệu đến các đại biểu nội dung, giải thích và hướng dẫn cách ghi của từng loại phiếu thu thập thông tin; giới thiệu phần mềm thu thập thông tin; hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Tổng điều tra kinh tế…

NGÔ HUYỀN

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT