Quyết định 2117/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính Trị (Khóa XII)
Đăng ngày 21-05-2019 01:51
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác