Thủ tục khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT của Trẻ em dưới 06 tuổi

 Thủ tục khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT của Trẻ em dưới 06 tuổi?

Trả lời: 

- Khi có thẻ BHYT:  Chỉ xuất trình thẻ BHYT.

- Khi chưa có thẻ BHYT: xuất trình giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh.

- Trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh: Thủ trưởng cơ sở y tế và cha (mẹ) hoặc người giám hộ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT