Các TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đăng ngày 17-11-2017 08:24, Lượt xem: 337

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5294/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố như sau:

Lĩnh vực Lâm nghiệp:

1. Thẩm định và trình duyệt Hồ sơ đăng ký công nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính (Công trình kỹ thuật lâm sinh sử dụng vốn ngân sách nhà nước)
2. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loại động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES (trừ những loài thủy sinh)
3. Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II và III của Công ước CITES (trừ những loài thủy sinh)
4. Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES (trừ những loài thủy sinh)
5. Đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES (không phải cây gỗ; trừ những loài thủy sinh)
6. Đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường (trừ những loài thủy sinh)
7. Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu
8. Thẩm định và trình duyệt Hồ sơ thiết kế-Dự toán Bảo vệ rừng (Công trình kỹ thuật lâm sinh sử dụng vốn ngân sách nhà nước) 
9. Thẩm định và trình duyệt Hồ sơ thiết kế-Dự toán Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng (Công trình kỹ thuật lâm sinh sử dụng vốn ngân sách nhà nước)
10. Thẩm định và trình duyệt Hồ sơ thiết kế -Dự toán trồng rừng (Công trình kỹ thuật lâm sinh sử dụng vốn ngân sách nhà nước)
11. Thẩm định và trình duyệt Hồ sơ thiết kế -Dự toán chăm sóc rừng trồng (Công trình kỹ thuật lâm sinh sử dụng vốn ngân sách nhà nước) 
12. Thẩm định và trình duyệt Hồ sơ thiết kế -Dự toán khai thác gỗ và lâm sản

Lĩnh vực Trồng trọt và bảo vệ thực vật:

1. Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
2. Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Lĩnh vực Thủy sản:

1. Đăng ký danh sách thuyền viên và cấp sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá
2. Thủ tục xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác
3. Thủ tục chứng nhận thủy sản khai thác
4. Tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản đối với thức ăn, hóa chất và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản 
5. Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu
6. Chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá

Lĩnh vực Chăn nuôi và thú y:

1. Cấp chứng chỉ hành nghề thú y 
2. Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y
3. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y
4. Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y
5. Đăng ký công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật đối với cơ sở chăn nuôi do địa phương quản lý và xã an toàn dịch bệnh động vật
6. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật
7. Đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh, vùng an toàn dịch bệnh

Lĩnh vực Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm:

1. Cấp, cấp lại (gia hạn) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Giấy chứng nhận ATTP)
2. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự cố thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP
3. Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân

Lĩnh vực cấp nước nông thôn:

1. Lắp đặt đồng hồ nước và cấp nước sinh hoạt nông thôn cho tổ chức, cá nhân

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác